Förskott på arv

förskott på arv

Ni bör tala med era föräldrar och förklara att de måste bestämma sig för om dessa kronor ska betraktas som förskott på arv eller inte. Det är i alla fall värt ett försök. Om jag minns rätt måste man skriva att dyrbarheter/pengar som man ger till något barn ska betraktas som förskott på arv, om man inte. Med förskott på arv avses en gåva som beaktas efter gåvogivarens, dvs. arvlåtarens, död, då arvsskiftet förrättas. Den underliggande idén med förskottsarv är att fast arvlåtaren under sin livstid har gett gåvor till en del av sina arvingar har han eller hon ändå inte gjort det för att ge till en del av sina arvingar en större andel av. För att huset ska kunna räknas som förskott på arv måste försäljningen för det första vara att betrakta som en gåva (6 kap 1 § ärvdabalken). Som gåva räknas såväl rena gåvor som andra dispositioner av huvudsakligen benefik karaktär. Då du skriver att huset säljs till kraftigt underpris och det dessutom verkar som att dina  ‎Förskott På Arv - Lawline · ‎Gåva och förskott på arv. förskott på arv

Förskott på arv Video

Testamente och förskott på arv (gåvoskatt)

0 kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *